Konkurs Egyptian Magic – wygraj 1 z 5 kremów pielęgnacyjnych Egyptian Magic!

Egyptian Magic cream

Uwaga! Konkurs kosmetyczny!

Egyptian Magic


Do wygrania 1 z 5 kremów pielęgnacyjnych Egyptian Magic.

Kremu używa m.in. Madonna, Kate Hudson, Karolina Kourkova i inne gwiazdy kina i świata mody.

Przeczytaj więcej o Egyptian Magic…

Co zrobić, by wygrać krem Egyptian Magic?

Po pierwsze: zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.

Po drugie: wejdź na Fanpage’a strony wieczniemloda.com KLIK i odpowiedz na 2 krótkie pytania.

Powodzenia!

Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem konkursu jest portal wieczniemloda.com we współpracy z Egyptian Magic Skin Cream LLC.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook, dostępnym pod adresem URL: https://apps.facebook.com/egyptian-magic/ (Profil Organizatora) na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Uczestnictwo w Konkursie.

 1. W konkursie mogą brać udział tylko osoby zameldowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które odwiedzą Profil Organizatora.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 5. Uczestnikami Konkursu nie może być sam Organizator, jak również jego rodzina.

Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 1. Konkurs jest realizowany za pomocą dedykowanej aplikacji (Aplikacja konkursowa) znajdującej się w serwisie Facebook na profilu Organizatora.
 2. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie uczestnicy będący użytkownikami serwisu Facebook, którzy są „fanami” Profilu Organizatora Konkursu wieczniemloda.com.
 3. Określenie siebie jako „fana” Profilu Organizatora odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook, czyli poprzez naciśnięcie przycisku „Lubię to” dostępnego na Profilu Organizatora.
 4. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie do udziału w Konkursie.
 5. Po przesłaniu zgłoszenia zawierającego rozwiązanie Konkursu, uczestnik nie może dokonywać w zgłoszeniu żadnych zmian (poprawa odpowiedzi).
 6. Przesyłając rozwiązanie konkursowe uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich.
 7. Aby wziąć udział w konkursie, należy poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w konkursie:
  • poprawnie rozwiązać zadanie konkursowe dostępne w Aplikacji konkursowej,
  • odpowiedzieć na pytanie „Który kosmetyk zabrał(a)byś na wyprawę do Egiptu i dlaczego?” w dowolnej, wybranej przez Uczestnika formie (list, sms, wierszyk, krótki opis, również zdjęcie z opisem).
 8. Konkurs rozpoczyna się 9 grudnia 2012 r. i trwa do niedzieli 16 grudnia 2012 r., do godziny 23:59 (noc z niedzieli na poniedziałek).

Zasady wyłaniania Laureatów

 1. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator (Jury) – właściciel strony wieczniemloda.com.
 2. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 3. Spośród rozwiązań nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających wszystkie warunki Regulaminu, Jury wskaże 5 najciekawszych odpowiedzi, a uczestnikom, którzy je nadesłali, zostaną przyznane nagrody.
 4. Organizator w dniu 19 grudnia opublikuje na Profilu Organizatora listę laureatów oraz zawiadomi ich o fakcie przyznania nagrody, wysyłając każdemu z uczestników wiadomość na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.

Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie pięć kremów pielęgnacyjnych Egyptian Magic + 5 próbek tegoż kremu – po 1 zestawie dla każdego Laureata konkursu.
 2. Fundatorem nagród jest Egyptian Magic Skin Cream LLC.
 3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 4. Nagrody konkursowe zostaną wysłane przez Organizatora pocztą w terminie 10 (dziesięciu) dni od otrzymania adresów do wysyłki, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika konkursu.
 5. Jeżeli Laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków lub nie odbierze przyznanej mu nagrody, jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu e-mail, na który zostało wysłane powiadomienie o wygranej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez Laureata Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

Dane osobowe Uczestnika

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Organizatora.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie wieczniemloda.com.

Zobacz nasze inne wpisy

Komentarze (4)

Dodaj odpowiedź

0
  0
  TWOJE ZAMÓWIENIE